Kundzonen och VAIA Hosting – Del 8 Logs

Ibland kan du behöva göra felsökning eller spårning/analys av din site för att undersöka den. Det kan vara fel, problem eller annat som har loggats på dina resurser. Alla senaste loggarna hittar du i din kundzon. Observera att du ser endast de senaste 500 raderna av dina loggar. Via SFTP kommer du åt flera och äldre filer. Vi sparar 10 dagars loggfiler i ett rullande schema.

Error log

Visar om det är några allmänna fel eller problem på din site.

Access log

Visar alla anslutningar till din site.

Boot log

Visar loggen på din tjänst uppstart.

PHP log

Visar eventuella problem med php.

Kundzonen och VAIA Hosting – Del 7 Git push

För utvecklare har vi stöd för Git. Följ instruktionerna i kundzonen för detta under ”Get started…”

manage git push

Det här är som sagt en funktion för utvecklare som vet vad dom gör och de allra flesta användarna behöver inte bry sig om den här fliken alls.

Kundzonen och VAIA Hosting – Del 6 SFTP

Om du av någon anledning behöver komma åt dina webbfiler så erbjuder vi idag tjänsten SFTP. SSH File Transfer Protocol (SFTP) är ett filöverföringsprotokoll som oftast använder sig av SSH-2 som databärare.

Om du vill läsa lite mera om sftp i allmännhet hittar du djupare information här

För att fixa detta behöver du två saker:

 1. Ett program som klarar SFTP
 2. En användare och anslutningsuppgifter till din site.

Vi börjar med ett program eller en app för SFTP

Om du inte vet med dig du har ett program eller en app som fungerar med SFTP så kan du med fördel installera programet Filezilla som har stöd för detta. Programmet är gratis och du laddar ner och installerar det från den här hemsidan.

Om du inte har något filöverföringsprogram ska du ladda ner och installera FileZilla Följ instruktionerna och kör lämplig version beroende på vilken dator och operativsystem du har. När detta är klart går vi över till nästa steg, skapa en sftp-användare.

Skapa SFTP-användare

Logga in i kundzonen och leta åt din tjänst och sedan din site där du vill skapa din användare. I nedanstående fall blir det tjänsten vKube Elastic GROW och markerad site (maskerad).

Klicka på alternativet SFTP users. Klicka sedan på knappen ”Add new SFTP user

create sftp user

Dialogrutan Add new SFTP user

När du trycker på knappen får du fram en dialogruta där du ska ange ett användarnamn samt ett lösenord för din nya SFTP-användare. Använd med fördel knappen ”Generate password” om du vill skapa ett lite knepigare lösen för din användare. Undvik att ändra path om du ska skapa en user för hela din site.

Notera att användarnamnet alltid blir slotnamn-ditt namn, så i det här exemplet blir sftp-användarnamnet ”cafi-vaiaadmin”. Notera även lösenordet då du behöver det sen i FileZilla!

Hitta anslutningsuppgifterna till SFTP

Efter du tryckt på skapa sftp-user, va medveten om att det här är en process som kan ta upp till fem minuter innan användaren är skapad fullt ut och fungerar i våra system. Under tiden tar du reda på hur du ska ansluta!

Connect info sftp

Klicka på den FAQn med texten ”How to connect to your environment” så får du fram den informationen du behöver! Så, nu har vi det vi behöver för att skapa en anslutning i FileZilla!

 • Användarnamnet
 • Lösenordet
 • SFTPadressen
 • SFTP-porten

Vi går vidare med FileZilla

Nu har vi programmet installerat i vår dator, vi har också skapat en sftp-användare i systemet. Vi har också väntat några minuter på att användaren skulle skapas ordentligt. Nu är det dags att ansluta till vår miljö!

 1. Starta filezilla
 2. Mata in uppgifterna genom att följa nedanstående skärmdump, tryck på platshanteraren (röd pil) och skapa en ny plats för din site

Klicka på OK. Öppna platshanteraren igen och välj den nya platsen och sedan Anslut.

Nu är du ansluten och kan börja föra över och jobba med filer direkt mot din site. I mappen html finns din webroot.

FAQ SFTP

Kunder med problem i det här läget som inte kan ansluta brukar ha några olika orsaker som vi listar här:

 1. Man ansluter för snabbt. Vänta ett tag å låt systemet jobba, det tar som sagt några minuter för systemet att skapa användaren
 2. Man har fel lösenord (klipp och klistra ordentligt och dubbelkolla verkligen lösenordet, speciellt efter mellanslag före eller efter lösenordet, testa gärna byta om du inte kommer vidare, men kom ihåg punkt 1 då)
 3. Man har fel användarnamn. Glöm inte ”slot-user”!
 4. Man ansluter med fel protokoll! Se till att du kör SFTP enligt bilden ovan.
 5. Man ansluter till fel port
 6. Man ansluter till fel server! Dubbelchecka i kundzonen att du ansluter rätt.
 7. Man har speciella tecken i lösenordet. Det har visat sig att vissa speciella tecken i lösenorden strular och vi jobbar med felsökning på detta. Använd lösenordsgeneratorn som verkar skapa tecken som fungerar.

Vanlig ftp har vi inte stöd för längre.

Kundzonen och VAIA Hosting – Del 5 Databaser

Beroende på vilken typ av tjänst du har så kan du hantera databaser på lite olika sätt. Alla kunder som har managedtjänster kan inte skapa egna databaser utan dom skapas i och med att siter skapas. Däremot kan du som sagt ändå ansluta till den och i förekommande fall jobba med phpMyAdmin osv.

Om du klickar på knappen ”Show connection information” får du se hur du ansluter, användarnamn och lösenord samt en länk till phpMyAdmin om du har behov att komma dit.

Om du har behov av att själv skapa egna databaser av någon anledning måste du se till att välja rätt tjänst och serverimage för det, t.ex en PHP image.

Kundzonen och VAIA Hosting – Del 4 Backup

Ibland kan det strula. Då är det bra att veta att vi har backuper tillgängliga för dig i kundzonen. Alla kunder som kör vår Vaia Cloud Hosting har backuptjänster som ingår i paketet. Det innebär att du inte behöver greja med egna plugins till exempel i WordPress eller hålla på och ta manuella backuper på ett eller annat sätt.

Backuper tas varje natt (info om exakt när kommer så småningom presenteras i kundzonen). På bilden ovan ser du hur du antingen återställer din site, eller om du vill ladda ner hela din site.

Om du vill skapa en egen manuell backup t.ex inför en större uppdatering av din site så kan du manuellt köra den genom att trycka på knappen ”Create backup point

Restore

När du klickar på restore får du fram följande dialogruta där du ska ange en e-postadress för din återställningsnotifikation, du bockar också i om du vill återställa både databas och filer, eller bara en av dom. När det är klart klickar du på knappen restore och väntar på mailet om när det är klart. Små webbplatser går förstås snabbare än stora webbplatser. Räkna på mellan 1 minut till 15 minuter för jobbet. Då får en mailbekräftelse för varje tjänst du återställer om när det är klart.

Kundzonen och VAIA Hosting – Del 3 Skapa site

I vårt tidigare inlägg berättade vi om den allmänna informationen, billing, statistics och hur man skapade en administratör i vår nya cloudhosting. Nu går vi djupare in och tar en titt på hur du hanterar dina siter.

Beroende lite på vad du har för cloudhosting så kan du skapa olika typer av plattformar där du bygger dina siter idag. Våra startpaket har oftast möjlighet att skapa en site i starten och sen kan du få köpa till flera siter. I våra growpaket finns det redan stöd för att skapa flera siter.

Det här exemplet bygger på vårt paket Vaia (Vkube) Elastic cloud Grow. I din kundzon startar du och administrerar du dina siter enkelt med några knapptryckningar, så här kommer du igång.

Skapa ny site/webbplats

Så fort du beställer och betalar en tjänst så startas per automatik en webbplats. Om det handlar om WordPress hosting skapas en WordPress webbplats. Om det är annan hosting startas normalt en site med stöd för php och inget annat. Om du vill kan du förstås ta bort startade webbar för att själv skapa en efter ditt speciella behov, gör så här om du vill sätta upp en site i WordPress:

 • Logga in i kundzonen
 • Klicka på din Vaia Vkube Cloud Tjänst
 • Under rubriken Sites, klicka på länken Create new site
 • Nu kan du ge din site ett unikt eget namn genom att klicka i sliden för Set Custom name om du inte vill använda det genererade namnet som standard.
Create new site

Ange under settings en e-postadress för att associera med siten samt eventuell beskrivning.

Om du jobbar som hemsideskonsult eller vill ta en full kopia av befintlig site kan du välja copy from existing site.Välj en webbapplikation du vill köra, just nu idag kan vi erbjuda:

 • Managed WordPress
 • Node.js
 • PHP
 • ASP.NET Core

Nu väljer du vilken server du vill köra på, sk serverimage. Där kan det i takt med att vi utvecklar systemet komma flera alternativ. Nu kan du också välja vilken kapacitet din site ska ha redan från början under alternativet Resources. När alla valen är klara trycker du på knappen Create New Site

På en minut skapas nu din nya server och din site så nu kan du t.ex begära glömt lösenord i wp-admin och börja jobba vidare med WordPress.

Här kan vi se en site hur den ser ut undet fliken Site Manage – Overview

Du hittar och kan ändra sitens namn, du ser vilken som är primära domänen och produktionspod.

Site status talar om hur den mår, om den är igång, i pausläge eller startad. I det här fallet ser vi att status är paused.

Actions

Här kan du starta, stoppa och starta om din pod.

Quick start

Här ser du ett antal snabblänkar till olika funktioner som du kan ha nytta av såsom:

 • SFTP
 • Git
 • Add new domain
 • Create backuo point
 • PHPMyAdmin
 • Reset file permissions

Övrigt

Jag vill uppmärksamma dig specifikt över styrkan med att skapa en site från en annan site som mall. För webbutvecklare kan detta spara en oerhörd massa tid om du till exempel jobbar i WordPress.

Uppdaterad 2020-06-24 med ändringar mot nya kundzonen.

Kundzonen och VAIA hosting – Del 2 administrators

Nu är vi på fliken administrators. Här kan du alltså lägga till vem eller vilka som ska komma åt din tjänst via SSH. SSH (Secure shell) är ett väldigt bra verktyg för att kunna göra massförändringar mm i din miljö. Blanda alltså inte ihop detta med tex en WordPress administratör.

manage administrators

Skapa administratör

Om du vill skapa en administratör gör vi ett exempel på detta. Några av förutsättningarna för detta testet: Du kör Windows 10 och vill komma åt en WordPresswebbplats via SSH.

Jag utgår ifrån att du som redan är införstådd i detta redan kan det mesta och förstår detta och kan mycket väl använda andra program eller system.

 • Vi behöver ett terminalprogram för att ansluta till miljön
 • Vi behöver ett program för att generera en privat nyckel
 • Vi behöver lägga in nyckeln i kundzonen så admin kan ansluta
 • Vi behöver veta var vi ska ansluta och hur

Terminalprogrammet PUTTY

Det här är ett gratis program som även fungerar i Windowsmiljöer, vi baserar det här exemplet på PUTTY. Ladda ner och följ instruktionerna här-> puttygen install I den här versionen ska det även följa med program för installation av puttygen som skapar den här viktiga nyckeln du behöver.

Skapa dina nycklar

Starta programmet PuTTYgen och tryck på knappen Generate för att skapa en privat och en publik nyckel. Följ instruktionerna. När en nyckel är skapad ser det ut så här (det här är ett exempel som inte används skarpt):

Tryck på knapparna spara public key och private key på din dator eller på en säker plats. Ange lösenord för högre säkerhet. Stäng programmet.

Gå tillbaka till kundzonen och skapa en ny administrator och klistra in den publika nyckeln och ange de behörigheter användaren ska ha.

Ansluta med Putty

 1. Starta programmet Putty och skriv in anslutningsadressen under hostname enligt infon i how to connect to your site. i det här fallet -> diwi@ssh.se.vkube.cloud samt port 220
 2. Bläddra ner till auth under connection i putty och bläddra fram till din privata nyckel och välj den
 3. clicka på connect, klart

Här är några roliga och nyttiga kommandon du kan köra om du har t.ex WordPress

 • wp user list – Visar vilka users du har på din site
 • wp plugin list – Visar alla sitens plugins och om dom är aktiva
 • wp theme list – Visar sitens teman
 • wp search-replace – använder du för att köra sök och ersätt i databasen
 • wp help – visar alla kommandon du kan köra
 • vkube-cli list- visar vilka serverkommandon du kan köra

Om du inte vill skiva om all information i putty kan du spara anslutningarna och ladda den nästa gång du vill ansluta. HAPPY CODING!

Måste man skapa en administrator?

Nej, absolut inte. De allra flesta kunder och partners klarar sig alldeles utmärkt med att jobba med sina tjänster genom SFTP och admingränssnittet på sitt cms som tex wp-admin och joomla admin.

kundzonen och VAIA Hosting – Del 1 Manage product

I det här inlägget förklarar jag lite hur tjänsterna ser ut i kundzonen och vilka funktioner du hittar här. När du klickar på en av dina VAIA-hosting tjänster ser du information om tjänsten. Inlägget går igenom avsnitten Information, Billing och Statistics.

Den här tjänsten är av type vKube Elastic GROW. Det innebär att du kan skapa 15 siter på den här tjänsten. I praktiken så stämmer den här informationen med alla våra vaia hostingpaket. Menyn till vänster är uppdelad på tre områden.

 • Allmän info om din tjänst
 • Vilka siter du har och vad dom heter
 • En möjlighet att uppgradera eller nedgradera din tjänst.
Site overview

Översikt

På informationssidan ser du alla dina befintliga siter. Du ser deras namn, podens namn, när den är startad och längst ut en knapp som heter Manage. Om du klickar på den kommer du in på den specifika sitens inställningar och där kommer du hitta bland annat hur du kopplar domäner, backuperna, sitekloning, sftp och en massa annat kul, det kommer vi till i ett senare inlägg! Längre ner på sidan kan du sätta en sk Primary Site. Det är enbart för din egen skull så du vet vilken tjänst som avses när du får faktura på detta.

Vi har en del kunder som frågar vad namnet betyder. Det betyder i praktiken ingenting utan är en påhittad kombo av konsonanter och vokaler på fyra tecken för att ge din site ett namn, eller snarare din pod. På det namnet kan du direkt t.ex surfa om du skapar en Site av typen WordPress. För att göra det enklare för dig kan du sätta egna namn på dina siter under manage-knappen om du vill, eller förstås när du skapar nya siter, då ändras namnen under rubriken Sites.

Billing

manage product billing elastic grow

När vi klickar på nästa menyalternativ som heter billing så ser vi informationen om ditt utnyttjande. Här kan du för varje dag se exakt vilka resurser du använt fram till dags dato och se hur mycket du kommer bli fakturerad för om du använt någon tjänst mera än vad som ingått. På våra produktsidor för respektive produkt kan du se idag vad extra resurser kostar och hur vi räknar.

Service, visar vilken tjänst det handlar om. Included visar vad som ingår i ditt paket och Charges är det som kommer debiteras vald månad.

Base price

Det här är baspriset du betalar varje månad för din tjänst.

CPU usage (h)

Antal timmar 100% cpu-utnyttjande som ingår i tjänsten och som din tjänst använt totalt under månaden.

Database storage(GB)

Hur mycket utrymme som ingår och som du använder för lagring av dina databaser

File storage (GB)

Totalt använt utnyttjande för dina filer i din tjänst.

Memory (MB)

Hur mycket RAM-minne som ingår i din tjänst och hur mycket du använder.

Replicas

Det här är antalet replicas som ingår och hur många du i genomsnitt utnyttjat under senaste månaden. En replica kan vara en site eller en slot på en site. Det som beräknas här är den tiden dina replicas faktiskt varit igång. Observera att vid skalning eller autoskalning startas ju replicas allt eftersom behov finns.

Data transferred total(GB)

Mängden data som din webbtjänst skickat i GB. Många besökare kan generera stora mängder data. Tänk på att hela tiden se över optimeringar av sidor, bilder och annat.

Statistics

Då går vi vidare till fliken Statistics. På den kan du se all tänkbar statistik på dina tjänster. Det som kan vara av mest intresse är diskutnyttjandet och kanske Data transfer.

Manage statistics

Vår nya Vaia Cloud Hosting!

Bakgrund

Vi har fattat ett beslut att förbättra våra hostingtjänster för att bättre kunna skala tjänsterna och kunna växa. Att erbjuda kunder en kraftfullare hosting med bättre redundans och säkerhet än vad vi kan erbjuda idag var ett av målen då vi startade. Vår tanke är också att vi inte ska få växtvärk, och växa ur datacenter utan att helt enkelt erbjuda alla kunder den kapacitet dom behöver. Vi ville köpa den här tjänsten istället av en av världens bästa leverantörer av molntjänster, Amazon. Vi började tidigt experimentera med Kubernetes som miljö för att köra alla kunders applikationer i containrar och insåg att detta är den teknik vi vill använda. Varje kund får sin egen miljö som körs isolerat och kan skala upp och ner beroende på belastning. Vårt mål var också att komma ifrån hårdvara och allt vad det innebär. Vidare ville vi kunna erbjuda tjänsten på ett enkelt sätt som våra kunder ska förstå utan att behöva programmera eller förstå dessa system från grunden. Tanken var att du ska kunna administrera dina tjänster från kundzonen.

I en serie av inlägg kommer vi nu förklara flera av våra nyheter i den här tjänsten i kundzonen. Inläggen kommer också att länkas till ifrån vår kunskapsdatabas. Tanken är att befintliga kunder likväl som nya kunder ska få en glimt ”under huven” på vår nya hosting!

Nuläge

Då det kommit lite funderingar och frågor gällande vår nya hosting tänkte jag att det är hög tid att skriva och berätta om detta. Successivt flyttar vi nu vår hosting till AWS datacenter i Sverige. Befintliga kunder migrerar vi allt eftersom och dessa kunder aviserar och informerar vi om detta genom e-post. När alla befintliga kunder är migrerade kommer de erbjudas våra nya paket och få en valmöjlighet om vilket man vill hoppa på. Nya kunder hamnar direkt i vår nya hosting i AWS så fort man köper våra nya paket. Alla tjänster som skapas regleras i våra kluster nu, bland annat med lastbalanserare som styr var trafiken ska gå i AWS datacenter (3st) i Sverige.

Våra nya paket

I och med att vi flyttar ut hostingen har vi styrt om så att vi separerar e-posttjänster, domäner och hosting från varandra och dom blir med detta helt egna tjänster. DU ska med andra ord kunna köpa din domän och vara nöjd med den utan att behöva betala för andra tjänster. Eller så kan du ha en helt vanlig e-posttjänst eller bara en hemsida, så vi har brutit isär paketeringen för detta från och med nu.

Våra Cloudhostingpaket

Vi har tre paketnu av vår hosting. Detta gäller alltså i första hand hosting av hemsidor. Gemensamt för dessa är att det går att uppgradera och nedgradera enkelt. Varje tjänst kör enbart via https/SSL och har stöd för git, ssh och SFTP.

Utöver cloudhostingen har vi även kvar våra VPS-paket och e-posttjänster. Även dom numera ute i molnet.

WordPress Cloud Hosting

Starta din WordPressupplevelse här. En hosting anpassad specifikt för WordPress. I våra paket finns utrymme för att du ska kunna få en fantastisk upplevelse av styrkan av WordPress och stabiliteten av driften och möjligheten att växa dynamiskt allt eftersom din webbplats växer. CDN och avancerade cachefunktioner samt SSL-certifikat är ingen fråga, det ingår så fort du köper tjänsten!

Webbhotell Cloud

Här har du webbhotellstjänsten fokuserad enbart på din hemsida eller hosting. Logga in, kicka igång din server och bestäm vad du vill köra, Joomla, WordPress eller varför inte en image av .NET Core? Du fixar databaserna själv som i vilket annat webbhotell som helst. Även här har du förstås CDN och SSL-certifikat.

Elastic Cloud

Vår mest elastiska tjänst du kan tänka dig. Med ett minimum av resurser får du igång en miljö du kan arbeta i och bygga dina världsmästartjänster, webbsidor eller andra projekt. Du betalar för de resurser du använder dig av helt enkelt. Passar utmärkt för den som har den lilla appen, den som bygger webbplatser åt kunder eller den som vill snabbt komma igång. Elastictjänsterna kan enkelt uppgraderas till våra andra cloudtjänster när du vill. Med elastic kan du till och med välja bort vår kanonsupport och du känner att du redan har kompetens att arbeta med tjänsten. I vårt Growpaket kan du jobba med 15 siter vilket gör det här till ett perfekt utvecklarpaket för byråer till exempel.

VPS-paketen

Våra VPS-paket skiljer sig inte så mycket jämfört med vad dom tidigare har varit. Skillnaden nu är att dessa också ligger i molnet och du kan inte längre välja tjänsten omanagerad. Du kan köra Windows-servrar med eller utan SQL Server.

E-posten

Vi har även som jag nämnde tidigare brutit ut e-posttjänsten i en egen produkt och den består nu i sig av två helt egna fristående tjänster. VAIA e-post och Office 365.

VAIA E-post

Med VAIA e-post får du en prisvärd vanlig e-posttjänst där du kan lägga upp obegränsat med e-postkonton och du får vanlig mailfunktionalitet kring detta såsom IMAP/POP och SMTP. VAIA e-post finns i två paketeringar beroende på hur stort diskutnyttjande du behöver.

Office 365

Som Microsoft Partner erbjuder vi dig också Office-365 tjänster och Exchange online. Den här tjänsten passar dig som vill ha full kontroll över dina flöden och synkronisering av e-post, kalender och kontakter genom flera av dina enheter.

Vårt namnbyte till Vaia Digital AB

Som du kanske har sett på fakturor och på andra officiella ställen så har vi bytt namn till Vaia Digital AB. Det går lite långsamt för oss med ny hemsida och strukturera upp detta med vår nya profil. Hav tålamod, vi jobbar på detta så mycket vi kan och hoppas kunna presentera någonting inom en snar framtid.

Tills vidare kallar vi oss för Vildmarksdata, som vi alltid har gjort.