VAIA Cookies

Samtyckeslösning för cookies som följer GDPR & CCPA

GDPR ställer krav på att användare måste ge sitt uttryckliga samtycke innan cookies placeras på deras enhet, om dessa cookies inte är nödvändiga för webbplatsens funktion. Det är inte ett krav att spara loggar över varje enskilt samtycke, men det är viktigt att kunna bevisa att samtycke har inhämtats.

VAIA Cookies sköter detta åt er.

Varför behöver jag VAIA Cookies?

För att uppfylla kraven enligt GDPR bör webbplatsägare:

Tydligt informera användare om användningen av cookies

Detta kan göras genom att använda en cookie-banner eller liknande meddelande som informerar användare om vilka cookies som används och ger dem möjlighet att acceptera eller neka.

Dokumentera samtycke

Det är viktigt att dokumentera att användare har gett sitt samtycke till användningen av cookies. Detta kan göras genom att spara information om när och hur samtycke har inhämtats, till exempel genom att spara en tidsstämpel och användarens handling (t.ex. klicka på en knapp för att acceptera cookies).

Ge användare möjlighet att återkalla samtycke

Enligt GDPR måste användare ges möjlighet att återkalla sitt samtycke till användningen av cookies när som helst. Det är därför viktigt att ha en mekanism på plats för användare att hantera sina cookie-inställningar och återkalla sitt samtycke om de önskar det.

Tjänsten levereras via vår samarbetspartner CookieYes.

Premium support

Vår support är alltid premium men har du större behov kan vi erbjuda en högre servicenivå av med mer teknisk support.
Kontakta oss och teckna vår Premium support för endast 249kr/månad.