Dags för DMARC på din domän?

Alla kunder som har sin e-post och sin domän hos VAIA ( i Vaia e-post eller i MS 365) kan idag själva aktivera och administrera DMARC utan att blanda in VAIA. Det kan man fixa genom vår kb som beskriver i allmänna ordalag hur man aktiverar detta i vaias DNS-servrar. Detta är helt kostnadsfritt.

Däremot kan det upplevas väldigt krångligt och avancerat och man kan eventuellt inte ha koll på vad det här innebär för ens egen verksamhet. Då kan vi hjälpa till.

DMARC

Är en förkortning för ”Domain-Based Message Authentication”, detta är ett system som bygger ovanpå SPF och DKIM. Denna erbjuder ytterligare ett verktyg för avsändare att bättre förebygga och övervaka missbruk av sina domäner. Från och med februari 2024 börjar bland annat Gmail ställa högre krav på detta och vi rekommenderar att du aktiverar detta på din domän.

Syftet med DMARC är flerfaldigt (kopierat från denna kb):

1. Att förhindra spoofing och förfalskning av e-postadresser: Genom att använda autentiseringstekniker som SPF (Sender Policy Framework) och DKIM (DomainKeys Identified Mail) ger DMARC ett sätt att verifiera att en e-post faktiskt kommer från den avsändare den påstår sig vara från.

2. Att förbättra e-postleverans och tillförlitlighet: Genom att ange regler för hur e-postmeddelanden från en specifik domän ska hanteras, kan DMARC minska risken för att meddelanden hamnar i skräpposten eller blockeras av mottagares e-postleverantörer.

3. Öka trovärdigheten: Genom att implementera SPF, DKIM och DMARC kan du öka trovärdheten för dina e-postmeddelanden genom att verifiera att de kommer från en legitim avsändare.

4. Minska risken för intäktsförluster: Genom att stoppa bluffmejl

5. Att tillhandahålla rapporter och insikter: DMARC ger också en ram för att samla in data och generera rapporter om e-postsäkerhet, så att domänägare kan få insikter om vilka e-postmeddelanden som skickas från deras domän och hur de hanteras av mottagande e-postsystem.

Vårt erbjudande

Vi gör en analys av er domän och sätter upp dmarc i en tredje parts webbtjänst. Där får din domän vara ett tag för att samla in data. När det gått ungefär en månad gör vi en koll och ser om det finns någonting som sticker ut från det normala. Det kan tex vara saknade SPF-poster i DNS eller en hemsida som använder er domän konstigt eller någonting annat. Det här utreder vi tillsammans och väntar ett tag till tills vi ser att allt verkar fungera. Därefter sätter vi tillsammans en ny policy för er domän i tjänsten. Det här bakar vi in i en prenumeration som gör att vi kan ha kontroll på er domän kontinuerligt för att se om det händer något med den med tiden.

Kontakta oss via chat eller e-post på support@vaia.se för att få pris för din tjänst!