VAIA Cookies – samtyckeslösning för cookies som följer GDPR

Gör det enkelt att hantera cookiemedgivande på din webbplats med VAIA Cookies. Vår GDPR-kompatibla lösning förenklar processen och hjälper dig uppfylla alla användarintegritetsregler samtidigt som du ger en sömlös användarupplevelse.

Varför behöver jag VAIA Cookies?

För att uppfylla kraven enligt GDPR bör webbplatsägare:

Tydligt informera användare om användningen av cookies

Detta kan göras genom att använda en cookie-banner eller liknande meddelande som informerar användare om vilka cookies som används och ger dem möjlighet att acceptera eller neka.

Dokumentera samtycke

Det är viktigt att dokumentera att användare har gett sitt samtycke till användningen av cookies. Detta kan göras genom att spara information om när och hur samtycke har inhämtats, till exempel genom att spara en tidsstämpel och användarens handling (t.ex. klicka på en knapp för att acceptera cookies).

Ge användare möjlighet att återkalla samtycke

Enligt GDPR måste användare ges möjlighet att återkalla sitt samtycke till användningen av cookies när som helst. Det är därför viktigt att ha en mekanism på plats för användare att hantera sina cookie-inställningar och återkalla sitt samtycke om de önskar det.

Följa riktlinjerna för Google Consent Mode v2

Google Consent Mode v2 börjar gälla mars 2024. Från och med då krävs det att alla webbplatser och appar som samlar in data för målgruppsbyggande eller remarketing med Googles annonsprodukter implementerar Consent Mode v2.

Det finns två huvudsakliga skäl till att du måste uppfylla detta:

1. För att följa lagar om dataskydd:

  • Consent Mode v2 har utformats för att uppfylla kraven i GDPR och andra lagar om dataskydd. Genom att implementera Consent Mode v2 kan du se till att du samlar in och använder användardata på ett korrekt och lagligt sätt.

2. För att kunna använda Googles annonsprodukter:

  • Från och med mars 2024 kommer Google att kräva att alla webbplatser och appar som använder Googles annonsprodukter implementerar Consent Mode v2. Om du inte gör det kommer du inte att kunna använda dessa produkter.

Utöver dessa två huvudsakliga skäl finns det också andra fördelar med att implementera Consent Mode v2, till exempel:

  • Förbättrad användarupplevelse: Consent Mode V2 ger användarna mer kontroll över hur deras data används. Detta kan leda till en mer positiv användarupplevelse och ökat förtroende för din webbplats eller app.
  • Bättre datainsamling: Consent Mode V2 kan hjälpa dig att samla in mer exakt och pålitlig data. Detta beror på att användarna bara ger sitt samtycke till att deras data används för de ändamål som de godkänner.

Följande webbplats hade inte implementerat Google Consent Mode v2. När det gjordes började statistiken räknas korrekt.

VAIA Cookies erbjuder

  • Smidig implementering: Spara tid och resurser. Vi sköter allt åt dig! VAIA tar hand om hela installationsprocessen, inklusive att skapa en anpassningsbar cookiebanner och hantera användarmedgivande.
  • Automatisk genomsökning: Cookies skannas och kategoriseras automatiskt.
  • Efterlevnad av GDPR och Google Consent Mode v2: Ligg steget före med en lösning som är byggd för de senaste bestämmelserna. VAIA Cookies säkerställer att din webbplats följer GDPR-riktlinjer och utnyttjar Google Consent Mode v2 för optimal kontroll av integriteten.
  • Förbättrad användarupplevelse: Upprätthåll användarnas förtroende med en tydlig och transparent process för cookiemedgivande. Gör det enkelt för användare att hantera sina cookieinställningar.
  • Fungerar på samtliga plattformar: Fungerar på alla innehållssystem (CMS) och hårdkodade webbplatser.