Snart dax för numeriska domännamn.se

”Det finns nämligen inte längre något hinder för att inte tillåta detta och därmed har vi beslutat att införa denna ändring. I de länder där detta redan är möjligt utgör andelen numeriska domännamn inte mer än 1% av den totala mängden registreringar. Därmed tror vi inte att det kommer att vara någon direkt anstormning för ett numeriskt domännamn. Vi räknar dock med att det blir en topp just vid införandet i februari. Vår tror är att införandet kommer att ske relativt smärtfritt eftersom vi inte kommer att ha någon
förtur- eller sunriseperiod.

I stort sett kommer en ansökan att göras på sedvanligtvis, med samma elektroniska formulär och e-postadresser som används idag.
Alla detaljer om förfarandet är inte helt klara än, så som t ex klockslag då vi börjar ta emot ansökningar. Kostnaden för ett numeriskt domännamn kommer att vara densamma som för vilken .se registrering som helts dvs 175:- inkl. moms.

Alla befintliga innehavare kommer att informeras via e-post.”

Källa Nic-SE