Storumanbyar lyckad satsning

Efter ett par gemensamma kurser i användandet av OEW av vår partner Linjalen i Storuman har Storumanbyar nu fått en unik möjlighet att presentera just sin by i forumet http://www.storumanbyar.se/.

 

Målet var att skapa en gemensam portal för alla byar som ville vara med och sedan låta byarna själva få ta initiativet till informationen på webbplatsen.