Får vi presentera vår nya hemsida!

Med den nya hemsidan presenterar vi en ny tjänst som vi valt att kalla för distansbackup, dvs du kan med hjälp av ett litet program som installeras hos dig göra säker backup online över Internet till våra backupservrar.

 

Olov Karlsson, VD på Vildmarksdata AB säger:

” Vi ville bygga en hemsida som på ett tydligare sätt åskådliggör våra olika verksamheter, samtidigt som vi förenklar navigeringen.”