EURid skriver avtal med EU-kommissionen om .eu

Idag på eftermiddagen undertecknades avtalet mellan EU-kommissionen och organisationen EURid som innebär att EURid ska driva Internets nya toppdomän .eu.

 

EURid är bildat av organisationerna bakom toppdomänerna i Sverige (.se), Belgien (.be) och Italien (.it). Sedan tidigare har EURid vunnit den upphandling som EU-kommissionen gjort. Nu är alltså även driftsavtalet undertecknat. Nästa steg är att EU-kommissionen meddelar ICANN, den internationella organisation som samordnar Internets alla toppdomäner, att man valt EURid som registratur och därefter kan EURid inleda förhandlingar med ICANN om att lägga till .eu som en ny toppdomän.

 

Sex till nio månader efter att avtalet med ICANN är klart räknar EURid med att kunna börja registrera domännamn med ändelsen .eu.

 

Det har tagit längre tid att få avtalet klart än vad vi först trodde men nu hoppas vi att så snart som möjligt komma igång med det praktiska arbetet. Bland annat kommer EURid att inom kort öppna ett kontor i Stockholm för att härifrån täcka in Nordeuropa säger Per-Olof Josefsson, VD för NIC-SE som sköter Internets svenska toppdomän .se.

 

Så fort avtalet med ICANN är klart kommer EURid att skriva samarbetsavtal med ombud som ska marknadsföra .eu-domänen samt att utarbeta regler för förregistreringar av bland annat skyddade varumärken samt göra dessa tillgängliga på unionens 20 officiella språk.

 

För ytterliga information se EURid:s webbplats: http://www.eurid.org/