hotelltoppen.se

Hotell Toppen har en lång historia som centralpunkt i Storuman och regionen. Ursprunget är redan 1956 och den anläggning vi finns i nu byggdes, på samma plats, för invigning 1979.