hållbarförändring.se

www.hållbarförändring.se har tagits fram tack vare stöd från Energimyndighetens program Lokal och regional kapacitetsutveckling (Loreg) till projektet Utveckling av processguide – hur vi får projekt för ett transporteffektivt samhälle att frodas och leva vidare.