Vildmarksdata AB – Årets företagare 1999

Vi på Vildmarksdata AB tackar för utmärkelsen årets företagare i Sorsele kommun. Motiveringen löd:
”Företaget har på kort tid etablerat ett konkurrenskraftigt företag inom IT-sektorn och därmed visat att man även i glesbygd kan åta sig olika uppdrag med hjälp av ny teknik.

Genom ett nära samarbete och samnyttjande av lokaler med företag i närbesläktade brancher har företaget delvis infört ett nytänkande i kommunens näringsliv”